ŠVIETIMAS

Išlyginamoji klasė

Visos mokyklos pasirengusios iš užsienio valstybių atvykusius mokinius priimti, mokyti ir ugdyti – sudaryti mokiniams galimybes sklandžiai integruotis į Lietuvos švietimo sistemą.

Iš viso Panevėžio rajone veikia 28 švietimo ir ugdymo bei pagalbos įstaigos: 7 gimnazijos, 1 progimnazija, 8 pagrindinės mokyklos ir 3 jų skyriai, 3 mokyklos-darželiai, 6 lopšeliai-darželiai, Pedagoginė psichologinė tarnyba, Švietimo centras ir Muzikos mokykla.

 Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba – švietimo pagalbos įstaiga, kur bus išklausytas kiekvienas vaikas, ieškantis  savęs, sprendžiantis bendravimo ir santykių problemas, norintis įveikti mokymosi sunkumus.
Tarnyboje dirba kompetentingi švietimo pagalbos specialistai, galintys nustatyti mokymosi sunkumų priežastis, rekomenduoti pagalbos būdus ir metodus.
Įstaiga nuolat įgyvendina projektus ir įvairias prevencines akcijas, į kurias įsijungti kviečiami visi mokiniai.
Tarnybos specialistai teikia konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) ir pedagogams, iškilus ugdymo, auklėjimo sunkumams ar krizių atvejais.

Panevėžio rajono švietimo centras – neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, kurios tikslas sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti  kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų, skatinti besimokančių bendruomenių kūrimąsi, skleisti sėkmingai dirbančių pedagogų ir kitų suaugusiųjų bei švietimo ir kitų institucijų gerąją patirtį.

  Panevėžio rajono muzikos mokykla įsikūrusi 3 dideliuose rajono centruose: Krekenavos mstl., Naujamiesčio mstl., Ramygalos mstl.

212


 TIEK 2018 METAIS MUZIKOS MOKYKLĄ LANKO MOKINIŲ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUZIKOS MOKYKLOS SOCIALINIAI PARTNERIAI UŽSIENYJE

 • Jungtinės Karalystės Weymouth miesto choras „One Voice“
 • Leipcigo Bacho muzikos mokykla
 • Latvijos Vangažu muzikos mokykla
 • Latvijos Venspilio muzikos mokykla
 • Latvijos Limbažu muzikos mokykla
   

 • 346 400


   TIEK EURŲ SAVIVALDYBĖ SKIRIA MUZIKOS MOKYKLOS IŠLAIKYMUI, VEIKLOMS
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   Panevėžio rajono savivaldybės mokyklose, kultūros centruose bei bibliotekose įgyvendinamos neformaliojo vaikų švietimo programos, tobulinančios ir skatinančios vaikų kūrybiškumą, meninius gabumus, įgūdžių ir mokėjimų bei kompetencijų įgijimą ir jų išlaikymą. Informaciją rasite čia

  334

  tiek neformaliojo vaikų švietimo programų šiuo metu siūlo vaikams mokyklose, kultūros centruose, bibliotekose ir laisvieji mokytojai

  17 980

  tiek eurų Panevėžio rajono savivaldybė skyrė 2018 m. vaikų socializacijos, vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, smurto ir patyčių prevencijos veiklai vykdyti

  2 450

  tiek vaikų ir jaunimo įtraukiama į projektines veiklas, užsiėmimus
   
   
   

  Socialinis saugumas

  Panevėžio rajono savivaldybėje didelis dėmesys skiriamas socialinių paslaugų teikimo kokybei ir kiekybei.

  Savivaldybėje veikia Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras. Ramygalos, Gustonių ir Krekenavos socialinės globos namuose teikiama ilgalaikė socialinė globa. Vadoklių nestacionarių socialinių paslaugų namuose paslaugos teikiamos vaikams ir socialinės rizikos šeimoms. Socialinės priežiūros paslaugos teikiamos  Savarankiško gyvenimo namuose Ramygalos m. Veikia Dienos užimtumo, medicininės reabilitacijos ir asmens higienos centras, Pagalbos namuose bei Integralios pagalbos tarnybos. 

  Panevėžio rajone veikia Vaikų globos namai. Šiuo metu  parengtos 4 budinčios globėjos, galinčios į savo šeimas priimti tėvų globos netekusius vaikus.

  Apie Panevėžio rajone teikiamas socialines paslaugas daugiau sužinoti galite čia.

  Bendradarbiaujant su Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija, asmens higienos, medicininės reabilitacijos ir užimtumo centrai įsteigti Krekenavos, Naujamiesčio, Raguvos, Upytės ir Vadoklių seniūnijose.

  Norvegijos pilietės Edrund Olaisen iniciatyva įkurti Norvegijos ir Lietuvos Rotary klubų bendradarbiavimo komitetai Norvegijoje ir Lietuvoje, kurių tikslas stiprinti valstybių ryšius, teikti įvairiapusę paramą vaikų globos įstaigoms, socialinės atskirties žmonėms, remti gabius vaikus. Edrund Olaisen – pirmoji užsienio valstybės pilietė, kuriai 2017 m.  suteiktas Panevėžio rajono Garbės piliečio vardas.

  Įgyvendinamas projektas „Vaikų svajonės“. Dovanų 2018-uosius pasitinkant sulaukė 500 vaikų iš  225 šeimų.

  Norite prisidėti? Informaciją rasite čia

   

  Planuojate grįžti į Lietuvą? Sužinokite, kokie yra pirmieji žingsniai grįžus Renkuosi Lietuvą puslapyje.

   

  Laisvalaikis

  Įvairaus amžiaus  Panevėžio rajono gyventojui ir svečiui siūlomos veiklos ir renginiai.

  Čia sužinosite apie Panevėžio rajone vykstančius renginius. Dalyvaukite.

  Panevėžio rajone veikia 122 meno kolektyvai. Prisijunkite ir Jūs.

  Norite pakeliauti po Panevėžio kraštą? Informaciją rasite čia.

   
   

  12

  Panevėžio rajone veikia tiek kultūros centrų, platus kultūros paslaugų spektras
   
   
   

  Atviras jaunimo centras Ramygalos m.
   
   
   
   
   
   

  Išplėtotas viešųjų bibliotekų tinklas (veikia viešoji biblioteka ir
  36 bibliotekų padaliniai, esantys atokiausiose rajono vietovėse,
  3 literatūriniai muziejai)

  Sportas

  Sportinį darbą Panevėžio rajone organizuoja seniūnijų sporto metodininkai, kūno kultūros mokytojai, bendrojo ugdymo mokyklų sporto būrelių vadovai, sporto klubai.

  Informaciją rasite  čia.

   

  Surengtos 37 varžybos suaugusiesiems, dalyvavo daugiau kaip 850 sportininkų. Bendrojo ugdymo mokyklose surengta 40 varžybų, dalyvavo per 1 500 mokinių
   
   
   

  Šalies varžybose Panevėžio rajono vardą garsino per
  1 300 sportininkų iš sporto klubų ir seniūnijų, beveik
  900 bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
   
   
   

  Daugiausia aukštų vietų Panevėžio rajono sportininkai iškovojo dziudo, bokso, virvės traukimo, orientavimosi sporto, keliautojų sporto čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse

  Bendruomeninė veikla

  Panevėžio rajone veikia 65 gyventojų  bendruomenės.

  Informaciją rasite čia

  Panevėžio rajono vietos veiklos grupė - tai Panevėžio rajono teritorijoje veikianti, partnerystės principu savo veiklą grindžianti organizacija, jungianti nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų, verslo sektoriaus ir vietos valdžios institucijų atstovus. Turi idėjų? Aplankykite puslapį.

   
   
  Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos veikloje (PRBS) dalyvaujančios gyventojų bendruomenės
  Aktyvus dalyvavimas projektinėje veikloje: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos finansuojamos paraiškos
  gautas finansavimas (tūkst. eurų)
  Savivaldybės parama gyventojų bendruomenėms (tūkst. eurų)

   Apie praėjusių metų atliktus darbus galite pasidomėti Panevėžio rajono savivaldybės mero ataskaitoje.