922

Išduota verslo liudijimų 2017 m.

Auganti ekonomika, gerėjančios verslo sąlygos, palanki aplinka leidžia drąsiau verslui investuoti ir plėsti savo veiklą.

Didžiausios įmonės, dirbančios rajone: UAB „Baltic Agro“ – sėklų gamybos įmonė, UAB „Palink“ – Panevėžio kulinarijos cechas, UAB „Panevėžio melioracija“, UAB „Raguvos baldai ir ko“ – baldų gamybos įmonė, K. Želnio įm. „Grundalas“ – žuvies perdirbimo įmonė, UAB „Dembavos medelynas“, UAB „Midenė“ – dailiosios keramikos įmonė, UAB „Dominari“ – baldų gamybos bendrovė, UAB „Kemena“ – sendintų baldų gamyba, AB „Linas Agro Group“ – tarptautinė agroverslo įmonė, UAB „Idavang Pasodėlė“ – kiaulių auginimas, UAB „Lietbro“ – paukštininkystė, gyvulininkystė.

Darbo galimybių galite pasidairyti ir „Work in Lithuania“ puslapyje. Tai vieta, kur susitinka sėkmingai šalyje veikiančios užsienio bendrovės ir potencialūs darbuotojai, dalijamasi aktualiomis naujienomis, o nusprendusieji grįžti randa ne tik darbo pasiūlymų, bet ir naudingos praktinės informacijos sklandžiai persikelti į Lietuvą.

Darbo pasiūlymų rasite  čia

 

Kurk savo verslą

Panevėžio rajone verslo plėtrą skatina Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Panevėžio verslo konsultacinis centras, savivaldybės biudžeto lėšomis remiamas  smulkusis ir vidutinis verslas.

Panevėžio rajone dominuoja smulkiojo verslo įmonės bei žemės ūkio veiklos kryptys. Tai yra viena pagrindinių nedarbo mažėjimo priežasčių.

Verslo liudijimas 1 Eur per metus

Panevėžio rajone visoms verslo rūšims numatyta verslo liudijimo kaina 1 Eur.

Kad verslą kurti būtų lengviau, rajone siūlomos smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo priemonės:

Kredito (-ų) palūkanoms kompensuoti

Kai įsipareigojama kompensuoti priskaičiuotas ir sumokėtas kredito, paimto iš kreditoriaus (banko, kredito unijos ar ilgalaikės nuomos kompanijos), palūkanas.

Kompensuojamos darbo vietos steigimo išlaidos

Darbuotojų mokymo, konsultavimo, kvalifikacijos įgijimo, kėlimo ar perkvalifikavimo kursų, seminarų, organizuojamų Lietuvos Respublikoje,          50 proc. išlaidoms padengti. 

Kompensacija mugių, parodų ir kitų renginių išlaidoms padengti

Parodoms ir kitiems renginiams, organizuojamiems Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų (lėšos gali būti skiriamos registracijos mokesčiui, tuščio parodinio ploto nuomai, stendo dizainui ir įrangai, apgyvendinimo paslaugoms, kelionės išlaidoms (degalų sąnaudoms, lėktuvų bilietams ir kt.).

Naujai įregistruotų įmonių steigimo išlaidoms padengti

 Pradinės steigimosi išlaidos (mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima), atlyginimas valstybės įmonei Registrų centrui už juridinio asmens įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą (apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas, antspaudo gamybos išlaidos).

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti

Gavusiam valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti (Lietuvos darbo biržos administruojami projektai).

 Plačiau apie  šiuos ir kitus paramos būdus informaciją rasite  čia